Stadgar och Policies

Här kan du ladda ned Sällskapets olika policies som PDF-filer.

Drogpolicy

Jämställdhetspolicy

Mediapolicy

Miljö- och Hållbarhetspolicy

Registerbeskrivning

Stadgar