Företagsmedlemskap

320,00 

Då Ni som företag väjer att stöda oss visar Ni att hela er organisation vil bidra till högre säkerhet på sjön.

Genom Ert stöd hjälper ni oss med löpande kostnader så som utbildning av våra besättningar, bunker och drift.

Tack vare Ert bidrag kan vi koncentrera oss på det uppdrag vi är här för – att hjälpa till att rädda liv på sjön. Därför är även Ert företag en livräddare.

Som ett bevis för detta kommer vi att skicka ett gåvobevis till Er.

Tack för ditt stöd!

Kategori:

Beskrivning

Ålands sjöräddningssällskap r.f. är en ideell förening som är beroende av ekonomiska bidrag genom medlemmar, donationer, insamlingar, samarbeten samt olika projekt och samhällsinstanser. Dessa bidrag är förutsättningen för att vi ska kunna upprätthålla vår verksamhet och fortsätta rädda liv till sjöss – dygnet runt, året om. Sällskapets betalande medlemmar utgör en betydande del av vår totala finansiering tillsammans med de gåvor och donationer vi får in.

Genom att ge en gåva eller vara betalande medlem i sällskapet möjliggör privatpersoner, föreningar och företag att vi kan upprätthålla våra livsviktiga sjöräddningsuppdrag och även det förebyggande sjöräddningsarbetet.

I dag finns ca 150 aktiva frivilliga fördelat på sex olika stationer och i snitt uppgår sällskapets volontärarbete till 15 000 – 17 000 timmar per år. Alla våra frivilliga sjöräddare jobbar gratis på sidan av sina ordinarie arbeten. Vår styrelse arbetar också den på frivillig basis och har avsagt sig arvoden och även den anställda personalen utför en del av sjöräddningsarbetet på sin lediga tid.

Finansieringen går främst till underhåll av båtar och tillhörande byggnader, bränsle, utbildning av frivilliga, utveckling av verksamheten samt löpande driftskostnader.

Som medlem tar du också del av vårt assistanspaket, var följande ingår:

  • Assistans vid sjöskada tex grundstötning, kollision eller rigghaveri
  • Assistans vid driftstopp, typ bränslefilter, bränslebrist
  • Bogsering utan kostnad till närmaste hamn där varv/reparatör kan nås
  • Hjälp med att kontakta verkstad, varv eller reparatör
  • Medlemsförmånerna gäller både i Finland och Sverige

 
Genom Ditt bidrag kan vi fortsätta hjälpa andra.