Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (104)   

Patienttransport

Rescue Svante G Mariehamn Ålands Hälso – och sjukvård önskar en hemtransport av en patient boende i en skärgårdskommun. Rescue Svante G utför uppdraget åt

Läs mer »

Assistansuppdrag

Farledernas hjältar råkade ut för problem då arbetsbåten slet sig medan de arbetade iland. De begärde hjälp och vi hämtade upp dem och skjutsade ut

Läs mer »

Patienttransport

Ålands Hälso- och Sjukvård kontaktar oss och önskar en hemtransport av person till skärgårdskommun. Rescue Björkskär utför uppdraget åt ÅHS. Patienttransport Start: 08:30 Avslut 11:30

Läs mer »

Medlemsservice

Efter ett besök i Ålands ytterskärgörs gör medlemmen en förtöjning med akterdragg vid en lovartad strand. Sjögången är hyfsat kraftig och medför att ankaret inte

Läs mer »