Stationen i Mariehamn har sina anor tillbaka till sent sextiotal. 1967 donerade Rederi ab Gustaf Erikson en isgående räddningsbåt av stål, som även kunde användas till bogseringsuppdrag. Sjöräddningssällskapet hade nu sin första båt. Just bogseringsuppdrag var den huvudsakliga sysslan i många år. De större fiskebåtarna var på den tiden betydligt flera och de behövde olika typ av assistans.

I dag är bilden en helt annan. De större fiskebåtarna är borta, men antalet fritidsbåtar har ökat avsevärt. I takt med det har även vår flotta moderniserats. Till och med år 2012 utfördes medparten av alla våra uppdrag av Rescue Paf.

År 2012 övertog Sällskapet sitt nybygge Rescue Svante G.

En 17 meters räddningskryssare av aluminium som drivs av två motorer med dubbla vattenjetaggregat. Vattenjet gör att ni har en suverän manövrerings förmåga och vi kommer in på grunda vatten. Rescue Svante G är utöver detta rikligt utrustad. Bland annat en kraftig brandpump, olika bårar och förstahjälputrustning, medicinskt syre och bogseringstrossar.

Kopplat till Rescue Svante G är en special byggd vattenscooter av modell Rescue Runner. Den har vi även gjort plats för på aktern på Rescue Svante G. I och med det har vi alltid med oss en extra enhet som snabbt och enkelt kommer in på svåråtkomliga platser.

De andra fartyg och båtarna på stationen är Svärtan, Rescue Lion och Rescue Mobben. Rescue Lion är en 8m FRB (Fast Rescue Boat) med inombordare och vattenjet. Svärtan är ett miljösaneringsfartyg som ägs av Landskapsregeringen och bemannas av Sjöräddningssällskapet. Med Svärtan har vi möjlighet att stänga av oljeområden med länsor samt att vi även kan ta upp olja från vattenytan med hjälp av bommar, som samlar oljan i tankar ombord. Rescue Mobben har vi som hjälpbåt till Svärtan och som övningsbåt. Mobben är 7,5 meter År 2014 införskaffades Rescue Ulabrand från Sjöräddningssällskapet i Norge. Fartyget är 24 m och har en maskinstyrka på 3 500Hk. Fartyget är byggd för att utföra räddningar och bärgningar av större fartyg. Fartyget kommer även att användas i skolnings syften för våra frivilliga sjöräddare.

Övar gör vi varje onsdag klockan 18.00.

Stationschef

Dag Lindholm

0405610277

info@sjoraddningen.ax

Frivilligrepresentant

Jörgen Carlsson

0408784988

jc@smc.guru