Organisation

Anställda

För att stödja den frivilliga verksamheten har Sällskapet fem personer anställda i olika roller. Personalens främsta roll är att alltid agera utifrån den frivilliga verksamhetens utveckling och behov.

Samtliga anställda ska finnas till förfogande för andra arbetsuppgifter än de beskrivna. De anställda ingår även i ett joursystem som möjliggör ett kontinuerligt säkerhetsställande av att kunna hantera alla uttryckningar.

Stephan Remmer
Verksamhetsledare

Verksamhetsledaren har det övergripande ansvaret för ekonomin och genomförandet av styrelsens beslut. Verksamhetsledaren kommer även att agera som skolningsansvarig

John Lundqvist
Teknisk Chef

Den tekniske chefen ansvarar för de maskinella uppdragen och service av de båtar och maskiner som ingår i Ålands Sjöräddningssällskap. 

Lars Gottberg
Teknisk Assistent

Assisterar den tekniske chefen i den maskinella driften 

David Andersson
Lager- och fastighetsansvarig

Ansvarar för lagerhållningen och beställningar till Sällskapets alla enheter samt underhålla av våra byggnader.

Erika Molinder
Administratör, Kommunikatör

Ansvarar för den externa och interna kommunikationen i Sällskapet. 

Stationschefer

Stationschefen är en mycket viktig person på stationerna. Stationschefen är den som håller i alla trådar och ansvarar för att allt fungerar på stationen med hjälp av sjöräddningens anställda, samt den närmaste stationsledningen. Stationschefen ansvarar bland annat för:

  • Att enheten och materialet är klart för utryckning
  • Att underhållet sköts både på enheten och löst material
  • Introducerar nya frivilliga på stationen
  • Bestämmer vilka som åker som skeppare ombord och vilka som är som däcksman

Utöver de anställda har en del av stationscheferna en ledningsgrupp runt sig. Denna består av personer som samlat på sig mera rutin och har insikt i hur arbetet skall löpa på.

Tomas Husell
Stationschef Brändö
Åke Häggblom
Stationschef Eckerö
Andreas Perjus
Stationschef Lumparland
Christian Stenbäck
Stationschef Mariehamn
Sten-Göte Nyman
Stationschef Saltvik
Carl-Gustav Sjölund
Stationschef Vårdö
Styrelse

Till verksamheten hör en tillsatt styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. Styrelsen i Sällskapet arbetar på frivillig basis och har avsagt sig arvoden.

Idag väljs styrelsen enligt valberedningens förslag under Vårmötet, senast invalda under våren 2022

Ralf Hellman
Ordförande
Nina Nyman-Johansson
Vice Ordförande
Christer Söderström
Medlem
Ted Andersson
Medlem
Janne Engblom
Medlem
Jorunn Skogberg
Medlem
Christer Johansson
Medlem
Carl-Gustav Sjölund
Suppleant
Åke Häggblom
Suppleant
Valberedning
Nina Nyman-Johansson
Sammankallare
John Sjöström
Medlem
Jesper Grönholm
Medlem