Vi finns här för dig!

Ålands Sjöräddningssällskap r.f. är en ideell förening, vars huvuduppgift är att bedriva frivillig sjöräddning inom landskapet Åland.

Genom ditt bidrag kan vi tillsammans rädda liv!

Aktuellt

Vädervarning

Varningarna har avlöst varandra senaste dagarna. Men nu börjar prognoserna bli samstämmiga. Nu i kväll drar en åskfront förbi. Tisdag eftermiddag tilltar vinden. Även havsvattnet

Läs mer »