Finansiering

Finansieringen av Ålands Sjöräddningssällskap r.f. sker främst genom lokala PAF-medel och andra EU- eller landskapsfinansierade stöd. 

Medel för verksamheten fås även av medlemsavgifter, samarbeten, SAR-uppdrag med mera. Under september 2022 uppgick de betalande medlemmarna till totalt 1948 st. Sällskapet understryker vikten av dessa betalande medlemmar, vilka är en stor del av den totala finansieringen. Genom att vara betalande medlem i sällskapets förening möjliggör privatpersoner, föreningar och företag våra livsviktiga sjöräddningsuppdrag och även den förebyggande sjöräddningen. 

Finansieringen går främst till underhåll av båtar och tillhörande byggnader, bränsle, utbildning av frivilliga, utveckling av verksamheten och de anställdas löner.

Olika delar av finansieringen
Källa Andel
PAF-bidrag 65%
Medlemsinkomster 22%
Kommersiella Inkomster 8%
Övriga Bidrag 3 %
Donationer 2%