Bli sjöräddare du också!

Vi på Ålands Sjöräddningssällskap vet att vår viktigaste resurs är våra aktiva medlemmar, de personer som ställer upp i ur och skur på larm och på övningar. Personer som brinner för att hjälpa andra till sjöss och som ser det som ett sätt att utveckla sig själva!

Vi har i dag mer än 120 frivilliga på våra stationer. Som frivillig sjöräddare blir du en del av en gemenskap, där alla kontinuerligt strävar till att utveckla och förbättra sina kunskaper, så att vi ska vara redo när olyckan sker. Följande är en del av de saker du kommer att lära dig om du väljer att satsa en del av din tid i vår organisation:

Sjövana

Du kommer att kunna spendera mycket tid till sjöss på någon av våra enheter, detta kommer att ge dig en grundläggande kunskap om hur saker och ting sker på sjön, hur viktigt det är att beakta väder och vind och hur farleder och skärgård ser ut i din stations närområde.

Navigation

Vi övar navigation både teoretiskt och praktiskt. Vintertid kan vi sätta oss på skolbänken för att komplettera den teoretiska delen, eller krypa in i navigationssimulatorn på Sjöfartsläroverket för att i trygg miljö öva radarnavigering. Praktisk navigation övar vi året runt ombord på våra båtar.

Båthantering

Alla i besättningen skall ha insikt i hur båten hanteras. Även andra moment såsom trosshantering, hur man kopplar en båt för bogsering och man förtöjer snabbt och säkert, övas regelbundet.

Teknik och Elektronik

Våra enheter har en avancerad teknik och elektronik för att underlätta vid navigation och kommunikation.

Sjöräddning

Olika tekniker och metoder för att hjälpa människor ur vattnet, eftersök av saknade och lokalisering av haverister – kort sagt sjöräddning – är vad all övning och utbildning kretsar kring.

Brand

Samtliga enheter är försedda med utrustning för brandbekämpning. Vi övar med egen besättning, men också tillsammans med de frivilliga brandkårerna och räddningsverket.

Första hjälp

Sjöräddningssällskapet ordnar varje vinter kurser tillsammans med Mariehamns Räddningsverk, där vi lär oss grunderna i första hjälp. I de praktiska momenten använder vi utrustningen som finns ombord på våra båtar så att alla skall vara bekanta med vad som finns och hur den används.

Tag kontakt med oss idag om du tycker att detta låter intressant för dig!

Kontakta oss

Övnings exempel

Olika tekniker och metoder för att hjälpa människor ur vattnet, eftersök av saknade och lokalisering av haverister.