Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (140)    2022 (79)    2023 (6)   

Sjöräddningsuppdrag

Motorstopp i den ökande vinden. Samtidigt som augustivinden ökar och vrider sig mot nordväst stannar motorn på medlemsbåten och båten börjar driva upp på klipporna

Läs mer »

Medlemsassistans

En medlem i Svenska Sjöräddningssällskapet får problem med missljud och varmgång i maskin. För att undvika vidare fara och värre skador stoppas maskinen och ankaret

Läs mer »

Assistans

Segelbåt på grund utanför Långnäs på torsdag dagen. En patrull från Länsi-Suomen merivartiosto / Västra Finlands sjöbevakningssektion larmas och kommer på plats, försök görs att

Läs mer »

Sjöräddning

Draggande segelbåt på grund. En segelbåt som ankrat upp i en av våra fina naturhamnar har under dagen för ett brott på ankarlinan och draggat

Läs mer »

Medlemsservice

Att vara medlem i Sjöräddningen betyder inte att du bara får sjöräddningsassistans- under två dagar har Vårdöstationen assisterat besättningen på en segelbåt med att skaffa

Läs mer »

Medlemsassistans

En medlem i Suomen Meripelastusseura ry begär assistans pga ett vattenläckage via samarbetet mellan Trossen tjänsten och vår tjänst Medlemsservice. Svante G avgår mot haveristen,

Läs mer »

Patrullering och medlemsservice

Under dagen patrullerar Svante G området Västra- och Östra hamnen för att hjälpa till då båttrafiken är livlig tack vare Poker Run-tävlingen och Alantas sjösättning

Läs mer »

Patrullering och sjösättning

Idag har sjöräddarna agerat säkerhetsbåt vid Sjösättningen av Alanta i Sjökvarteret. Allt gick planenligt och hela evenemanget löpte fint utan insidenser. Senare anslöt sjöräddarna med

Läs mer »