Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (126)    2024 (16)   

Medlemsservice

Vid 15-tiden alarmerades Rescue Björkskär till en medlem som inte får igång sin båtmotor vid stugan. Björkskär bogserar båten till sin hemmahamn. Rescue Björkskär 15:00

Läs mer »

Patienttransport

Under förmiddagen transporterades en patient hem till åldringshemmet efter en tids sjukhusvistelse. Vädret under förmiddagen var en frisk sydlig vind. 09.45- 12.45

Läs mer »

Läkartransport

En läkare behövde transport ut i skärgården då patienten var oförmögen att ta sig till sjukhuset. Snabbt och effektivt kunde patienten i skärgården tas omhand

Läs mer »

Läkartransport

Idag var det dags för den månatliga Läkarmottagningen ute i Sottunga, för att ge läkaren mer tid med patienterna och mindre tid på resa så

Läs mer »

Drivande båt i Ängösund

Inkommande larm på eftermiddagen om båt som fått blackout och driver i Ängösund. Rescue Krickan avgår från Långnäs och kommer snabbt fram till haveristen. Man

Läs mer »

Medlemsassistans

Trots att båten kom direkt från service, varade inte glädjen längre än några få minuter och motorn stannade. Medlemsservicen utnyttjades och Rescue Lion ryckte ut

Läs mer »

Medlemsassistans

En större fritidsbåt får inte igång maskineriet efter en dag på sjön. Medlemmen konstaterar problemet till den nyligen bytta startmotorn och begär medlemsassistans. Rescue Lion

Läs mer »

Patienttransport

Våra frivilliga sjöräddare får i uppdrag av transportkoordinatorn att transportera en klient från ÅHS till sin hemkommun. Självklart ställer vi upp! Efter en blåsig dag

Läs mer »

Brand på holme

Vid 18-tiden alarmerades Rescue Björkskär för att hjälpa Västra Saltviks Brand- & räddningskår och Östra Saltviks FBK med transport av material och personal till en

Läs mer »