Läkartransport

En läkare behövde transport ut i skärgården då patienten var oförmögen att ta sig till sjukhuset.
Snabbt och effektivt kunde patienten i skärgården tas omhand och läkarens arbetsdag kunde fortsätta på ÅHS
08.45- 12.30

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.