Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (104)   

Läkartransport

En läkare behövde transport ut i skärgården då patienten var oförmögen att ta sig till sjukhuset. Snabbt och effektivt kunde patienten i skärgården tas omhand

Läs mer »