Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (126)    2024 (1)   

Länsning av sjunken båt

När båtägaren kom ned till bryggan för att köra båten till upptagning hittas båten i vattenfylld och sjunken till relingen. Vi hjälper till med att

Läs mer »

Maskinhaveri

En större fritidsbåt råkar ut för ett allvarligt maskinhaveri. Man lyckas ta sig in till en ö i skärgården och förtöja säkert. Efter att ha

Läs mer »

Roderhaveri under färd

Plötsligt under färd slutar styrningen att fungera. Det blir till att stanna båten och kasta ankar och begära assistans. Rescue Stormskär bogserar till servicehamn där

Läs mer »