Länsning av sjunken båt

När båtägaren kom ned till bryggan för att köra båten till upptagning hittas båten i vattenfylld och sjunken till relingen.
Vi hjälper till med att pumpa ur båten och eftersom den nu inte går att köra, bogserar vi den till upptagningsplatsen.

Så här på senhösten kan det bli glest mellan båtfärdena, men regn och blåst kommer däremot allt tätare – så kom ihåg att se till båten om den är kvar i sjön

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.