Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (118)    Okategoriserade (1)   

Läkartransport

Svante G transporterar ut läkare till skärgården för att hålla mottagning. En patient befinns vara i sådant tillstånd att doktorn anser att vidare undersökningar är

Läs mer »

Medlemsassistans

Det planerade restaurang besöket ut i skärgården avbryts plötsligt då motorn går varm. Båten ankras utanför farleden och inväntar den frivilliga besättningen på rescue Harry

Läs mer »

Medlemsassistans

Snipa med 1person ombord, öst om Andersö fick maskinproblem och drev upp mot land, föraren ankrade upp och ringde Ålands Sjöräddning. Rescue West alarmerades ut

Läs mer »

Vädervarning

Varningarna har avlöst varandra senaste dagarna. Men nu börjar prognoserna bli samstämmiga. Nu i kväll drar en åskfront förbi. Tisdag eftermiddag tilltar vinden. Även havsvattnet

Läs mer »