Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (126)    2024 (1)   

Ejdern på grund i Torsholma

I fredagens storm gick Ejdern på grund vid Torsholma färjfäste. Vårdös och Brändös frivilliga ryckte ut för att bistå vid bogsering till lugnare vatten i

Läs mer »

Medlemsassistans

Rescue Harry S Mariehamn En medlem lyckades ta sig sista biten till hamn då motorn gav upp. Då felet inte går att lösa på plats

Läs mer »

Läkarkörning

Läkarkörning till Sottunga. Då hamnen är under ombyggnad passade besättningen ombord på Svante G på att övningsköra närliggande farleder samt inventera var man kan lägga

Läs mer »

Patienttransport

11.09.2023 Rescue Svante G Patienttransport Under dagen utfördes en hemtransport av en skärgårdinvånare då hen blev utskriven från ÅHS.

Läs mer »