Sjöräddningsuppdrag samt miljöskyddsuppdrag

Under fredagsmorgonen larmades Vårdös sjöräddningsstation gällande ett lastfartyg på grund. Kort därefter kom larm från räddningsmyndigheten även gällande miljöskyddsinsats på platsen. Landskapets miljöräddningsenheter Rescue Krickan och m/s Svärtan, vilka bemannas av Ålands sjöräddningssällskap, kallades till platsen. Ett digert arbete vidtog därefter med att få loss fartyget, förflytta lasten till ett annat fartyg för vidare transport, samt förhindra miljöpåverkan. Arbetet pågick kontinuerligt från fredag morgon och avslutades först under natten till söndagen. Uppdraget slutade lyckligt denna gång och vi vill rikta ett varmt tack till alla deltagande enheter för ett synnerligen gott samarbete – Räddningsområde Ålands landskommuner, Gränsbevakningsväsendet, rederien samt inte minst våra aktiva frivilliga.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.