Medlemsservice x 2

Två vattenskotrar är ute och åker när den ena råkar ut för motorstopp. Förarna försöker med startkablar från den andra få den att starta vilket resulterar i att den andra skotern heller inte längre går att få igång.
När sjöräddarna och Rescue Lion kommer till platsen står förarna i vattnet och håller ut
skotrarna från lovarts strand.
En av skotrarna går att få igång med hjälp av den startboster sjöräddningen har ombord på Rescue Lion, men den andra går inte att starta, vilket resulterar i bogsering i sakta fart hem till hamn.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.