Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (126)    2024 (16)   

Medlemsservice x 2

Två vattenskotrar är ute och åker när den ena råkar ut för motorstopp. Förarna försöker med startkablar från den andra få den att starta vilket

Läs mer »

Medlemsservice

Medlemmens bränsle tar slut och reservtanken fungerar inte heller i båten. Sjöräddarna bemannar Rescue Svante G och Rescue Runner Betsy assisterar medlemmen hem till bryggan

Läs mer »