Sjöräddningsuppdrag

Vid 16-tiden alarmerarar Sjöräddningscentralen (MRCC) Saltviks stationen till en motorbåt som befinner sig syd om Rannö fyren. Han har slut på bränslet till motorn. Rescue Björkskär avgår efter ca 15 minuter mot platsen. Vi anländer till platsen och lämnar över en dunk bränsle. Motorn startar och kan köra vidare själv.
SAR: 489, Rescue Björkskär: 16:40 – 17:40

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.