Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (140)    2022 (79)    2023 (6)   

Sjöräddningsuppdrag

Vid 16-tiden alarmerarar Sjöräddningscentralen (MRCC) Saltviks stationen till en motorbåt som befinner sig syd om Rannö fyren. Han har slut på bränslet till motorn. Rescue

Läs mer »