Sjöräddning

Båt med vatteninträngning – ett samtal kommer om en båt som tar in vatten, var och hur mycket är oklart så situationen klassas som nödläge. Svante G bemannas omedelbart och lämnar kaj inom några minuter. Då vi anländer till haveristen så har de fått kontroll på vattnet och nivån minskar med de egna pumparna. Vi kopplar bogser longside för att säkra upp tillsvidare.
Strax efter anländer även GBVs patrullbåt LS201 till platsen, och ligger standby ifall mer hjälp behövs. Svante G bogserar sakta mot hamn medans haveristens besättning fortsätter pumpa och undersöka ombord.
Då haveristen är tryggt förtöjd så kan Svante G och LS 201 återgå till stationen medans haveristen tar itu med resterande problem.
SAR 2016
14.30-15.30

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.