Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (126)    2024 (16)   

Sjöräddning

Båt med vatteninträngning – ett samtal kommer om en båt som tar in vatten, var och hur mycket är oklart så situationen klassas som nödläge.

Läs mer »