Säkringsuppdrag

Efter en grundstötning så önskar båten gå sakta för egen maskin mot servicehamn, och sjöräddarna på Svante G eskorterar och säkrar upp. Och tur är väl det, efter ungefär halva distansen uppstår rökutveckling i maskinrummet och båten börjar ta in vatten.
Svante G går omedelbart upp mot haveristen och sätter över pump och en sjöräddare ur egen besättning. Alla övriga passagerare förutom utom befälhavaren får borda Svante G och sjöräddarna påbörjar sedan bogseringen.
Efter en stund har felet hittats, vatteninträngningen minimerats och situationen stabiliserats. Bogseringen fortsätter medans natten sänker sig över spegelblanka vatten, då vi i sommarnattens halvmörker når hamn så står serviceföretaget trots den sena timmen och väntar med maskiner och personal för att omedelbart lyfta båten och få den tryggt upp på land.
Svante G tackar för sig och går åter mot stationen efter en lång och händelserik dag på Ålands hav.
Uppdragstid: 18.40-00.40

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.