Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (126)    2024 (3)    Okategoriserade (1)   

Medlemsassistans

Då Mariehamnstationens två primära båtar är ute på andra uppdrag så får Rescue Mobben kliva in och ta hand om uppdraget! En medlem ringer in

Läs mer »

Medlemsassistans

Efter att maskinen har stannat under körning och inte går igång igen så behövs hjälp. Svante G anländer och bogserar in mot servicehamn. Under färd

Läs mer »

Sjöräddning

En båtgäst som fått brand i elsystemet ombord anropar hjälp ca 2 sjömil syd om Stora Båtskären. Branden har man själv lyckas få släckt. Vi

Läs mer »

Säkringsuppdrag

Efter en grundstötning så önskar båten gå sakta för egen maskin mot servicehamn, och sjöräddarna på Svante G eskorterar och säkrar upp. Och tur är

Läs mer »

Medlemsassistans

Då motorn krånglar och larmar så vågar man inte fortsätta färden utan behöver assistans. Rescue West anländer inom kort och assisterar in till hamn där

Läs mer »