Patiententransport

Under natten till måndagen handhar vi en patienttransport då en person i en skärgårdskommun är sjuk och behöver in till vård.
Med oss har vi ambulanspersonal från Mariehamns räddningsverk som sköter vårdhavandet så att vi kan koncentrera oss på körandet och navigeringen i den mörka natten.
Samarbete när det är som bäst!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.