Medlemsservice

Mekaniska problem i drevet gör att det är svårt för medlemsbåten att ta sig fem för egen maskin. Att få bogar blir då enda alternativet att komma säkert till hamn.
Vi åker med Rescue Lion och assisterar till varv där man kan få service.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.