Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (126)    2024 (16)   

Medlemsservice

Mekaniska problem i drevet gör att det är svårt för medlemsbåten att ta sig fem för egen maskin. Att få bogar blir då enda alternativet

Läs mer »

Medlemsservice

Just efter att dagens första bogsering håller på att avslutas så kommer dagens andra uppdrag. Trim och tilt motorn på en utombordare har slutat fungera

Läs mer »