Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (126)    2024 (16)   

Patrullering och medlemsservice

Under dagen patrullerar Svante G området Västra- och Östra hamnen för att hjälpa till då båttrafiken är livlig tack vare Poker Run-tävlingen och Alantas sjösättning

Läs mer »

Patrullering och sjösättning

Idag har sjöräddarna agerat säkerhetsbåt vid Sjösättningen av Alanta i Sjökvarteret. Allt gick planenligt och hela evenemanget löpte fint utan insidenser. Senare anslöt sjöräddarna med

Läs mer »

Säkerhetsbåt

Under ett fyrverkeri arrangerat på Slemmern ansvarar Rescue Lion för att säkerhetsavståndet till avfyrningspråmen följs av båtar som beskådar fyrverkeriet på plats. Uppdragstid: 23.30 –

Läs mer »