Ålands Sjöräddningssällskap r.f. s drogpolicy bygger på att vi skall erbjuda våra frivilliga en drogfri miljö samt bibringa dem hälsosamma attityder för att stävja all form av drogmissbruk idag och i framtiden.

Förhållningssätt tobaksprodukter


Vi propagerar aktivt emot bruk av tobaksprodukter bland minderåriga. Anställda och stationschefer bör undvika användandet av tobaksprodukter i kontakten med minderåriga.

Förhållningssätt alkohol


Vi tillåter ingen alkoholförtäring i samband med vare sig sjöräddnings- eller övningsverksamhet. Skulle sådan uppdagas följer enskilt samtal med de berörda vilket kan leda till disciplinära konsekvenser som ex. avstängning.

Förhållningssätt narkotika


Hantering eller användning av narkotiska preparat leder ovillkorligen till disciplinär åtgärd. Minderårigas föräldrar kontaktas och polis- resp. sociala myndigheter kontaktas på basis av styrelsebeslut. Styrelsen utdömer disciplinär åtgärd i paritet till brottet, ex. avstängning, uteslutning etc.

Förhållningssätt dopningspreparat


Bruk av dopningspreparat renderar avstängning och i minderårigas fall föräldrakontakt samt ställningstagande till anmälan till polis- och sociala myndigheter.

Användande av Sällskapets båtar och utrustning


Sällskapets båtar och utrustning får endast användas för sjöräddningsuppdrag och övnings ändamål samt patrullering i våra vatten. Sällskapets båtar och utrustning kan även användas för kommersiella uppdrag då situationen det tillåter. Bruk av alkohol och droger under uppdrag och övningar får under inga omständigheter förekomma.

Sjöräddnings kläder


Bevis på samhörighet och på en hög kunskapsnivå inom sjöräddningsverksamheten bör följande anvisningar gälla vid användandet av sjöräddnings kläder med Sällskapets logga gälla: Kläderna skall användas vid offentliga tillfällen och vid uppdrag. Kläderna med sjöräddningens logga får under inga omständigheter användas i samband med alkohol intag.

Ansvaret för att ovannämnda regler efterföljs är i första hand styrelsens och verksamhetsledarens men varje enskild anställd och i synnerhet stationschefer bör aktivt bära ansvaret för en drogfri föreningsmiljö.

Mariehamn 15.01 2018
Styrelsen för Ålands Sjöräddningssällskap