Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (118)    Okategoriserade (1)   

Vädervarning

Varningarna har avlöst varandra senaste dagarna. Men nu börjar prognoserna bli samstämmiga. Nu i kväll drar en åskfront förbi. Tisdag eftermiddag tilltar vinden. Även havsvattnet

Läs mer »

Medlemsservice Rescue Harry S

Vår jourhavande blir uppringd av finska centralen för Trossenservice. De meddelar att en medlem ligger öster om Lemströmskanal och har haveri på växeln. Vi åker

Läs mer »