No markers found for this Travelers' map.
Please add some markers to your posts before using this shortcode.

2020 (149)    2021 (140)    2022 (79)    2023 (4)   

Förebyggande miljöskydd

Det är ganska ofta som räddande av egendom blir förebyggande miljöskydd. En person i Eckerö ser en båt som bevisligen legat utan tillsyn en längre

Läs mer »

Patienttransport

I samarbete med sjukvården transporteras en patient boende i skärgården hem efter sin sjukhusvistelse. Rescue Svante G utför uppdraget.

Läs mer »

Patienttransport

Rescue Svante G Mariehamn Ålands Hälso – och sjukvård önskar en hemtransport av en patient boende i en skärgårdskommun. Rescue Svante G utför uppdraget åt

Läs mer »