Säkerhetsbåtar vid postrodden

Idag gick den årliga postroddstävlingen av stapeln över Ålands hav. Detta år skedde starten i Grisslehamn och målgången i Eckerö.
Sällskapet ställde upp med 4 st enheter som säkerhetsbåtar. Vind- och vågflrhållanena var relativt utmanande detta år med sydliga vindar på 8-12 m/s.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp