Grundstötning

Med solen i ögonen kommer man lite fel och hamnar över en grynna. Snurran är kraftigt skadad och det enda som återstår är att få bogser till upptagningssplats.

Rescue Krickan och den frivilliga besättningen avgår från Långnäs och kommer snabbt fram till haveristen, där man kan konstatera att situationen är stabil, utan läckage och personskador.

Bogseringen går bra och haverister kan känna tryggt vid kaj.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.