Transport av patient till fastlandet

Rescue Krickan med frivillig besättning genomför en transport som stöd för ÅHS med en patient och ledsagare till Osnäs och överlämning till ambulansen som kommit dit.

Under returen kommer skymningen emot och vi får de sista sjömilen som mörkerövning.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.