Sjöräddning

22.6.2023
Rescue Harry S
Mariehamn

Efter sjösättning och sommarens första båttur så havererar motorn och hjälp behövs. Haveristen ringer sjöräddningens 24 h jour, 018-19475, och får snabb hjälp, mindre än en halv timme efter samtalet är haveristen kopplad på bogser och assisteras till sin hemmahamn.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.