Medlemsassistans

Det planerade restaurang besöket ut i skärgården avbryts plötsligt då motorn går varm.
Båten ankras utanför farleden och inväntar den frivilliga besättningen på rescue Harry S. Från Mariehamn.
Vi bogserar till medlemmens hemmahamn där service kan utföras.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.