Maskinhaveri

En större fritidsbåt råkar ut för ett allvarligt maskinhaveri. Man lyckas ta sig in till en ö i skärgården och förtöja säkert. Efter att ha undersökt flera olika alternativ för var och hur man skall kunna få reparationer utförda, så får man kontakt med mekaniker på ett småbåtsvarv. Rescue Svante G hjälper haveristen med bogsering från nödhamnen in till reparationsvarvet.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.