Patienttransport

Under dagen utför vi en sjuktransport i skärgården. Relativt många parten inblandade i en dylik transport och på så vis kul när man ser att hela kedjan med samverkan fungerar.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.