Assistansuppdrag

På väg hem i kvällningen så börjar motorn krångla, ingen reson fås på den och strax har man drivit in på grunt vatten, ankaret läggs i och stoppar att båten driver ända på grund.
Rescue Lion anländer inom kort och och assisterar in till trygg hamn. Strax efter kan frivilliga sjöräddarna själva förtöja i hemmahamnen och återvända hem för lite sömn innan arbetet tar vid i morgon, eller larmet ljuder för ett nytt uppdrag.
23.15-23.50

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.