Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (126)    2024 (3)    Okategoriserade (1)   

Medlemsassistans

Jouren blir kontaktad av en båtägare då motorn börjat gå dåligt och till sist stannar. Ägaren misstänker smuts i tanken och stopp i bränslefiltret. Reservdelar

Läs mer »

Patienttransport

Alarm från alarmcentralen vid 21-tiden om patienttransport från holme. Vi inväntar ambulanspersonalen i Hamnsundet och åker sedan till holmen med Björkskär. Vid holmen konstateras att

Läs mer »