Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (140)    2022 (79)    2023 (6)   

Sjöräddning

Båt tar in vatten i närheten av Kastellholm. De frivilliga bemannar Lion och går mot platsen. Under vägen meddelar sjöräddningscentralen i Åbo att sällskapet lyckats

Läs mer »