Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (140)    2022 (79)    2023 (6)   

Goda gärningar

Dagens goda gärningar äro två. 1. Vi transporterade ut skärgårdsdoktorn så att skärgårdsbefolkningen fick sitt regelbundna doktorsbesök. 2. Vi hjälpte lokalbefolkningen att fiska upp sin

Läs mer »