Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (140)    2022 (79)    2023 (6)   

Medlemsassistans

Grundkänning på söndagen 2022-05-29, en snurrebåt kommer lite snett i farleden och kommer över en grynna, som inte är för snäll med snurran. Rescue Krickan

Läs mer »

Sjöräddning

Vid 17-tiden på söndagseftermiddagen blir vi utalarmerade av Sjöräddningscentralen i Åbo. Det gäller en båt som ligger och driver söder om Mariehamn. Drevet har havererat.

Läs mer »