Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (104)   

Nödläge

Larm inkommer om sjunkande båt med personer ombord, Svante G bemannas omedelbart och går mot platsen. Strax före vi anländer meddelas att Gränsbevakningens patrull och

Läs mer »