Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (104)   

Sjöräddningsuppdrag

MRCC i Åbo fick nödmeddelandet via sjöradio vid 16-tiden på måndagen. Båten hade då fått problem med elförsörjning och motor och drev i hård sydvästlig

Läs mer »