Snurrebåt med motorhaveri på väg till stugan

Snurrebåt med motorhaveri på väg till stugan.
På väg till stugan så får man problem med snurran som börjar gå dåligt och sedan dör helt. Rescue Krickan har just anlänt till Hamnsundet och efter ett samtal från Sjöräddningscentralen i Åbo avgår vi direkt mot haveristen.
Tjugo minuter senare är vi framme vid haveristen, som har lyckats ankra upp i den friska vinden, vi lyckas koppla lina och stöttar med upptagning av ankaret, sedan tar vi ombord besättningen i värmen. Speciellt det lilla, nog väl påpälsade, barnet uppskattar att få komma in i värmen och lugnet. Då det alltid är lite läskigt med båtar som stannar så visar vi lite av våra grejer och ger en Rescue Nalle som tröst.
I närheten av hemmahamnen så lämnar vi över till en privatperson för den sista grund biten. Allting gott.
SAR 180, 11.24 – 12.26
Rescue Krickan

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.