Dubbelassistansuppdrag

Dubbelassistansuppdrag under eftermiddagen för Krickan.
En medlem från fastalandet behöver assistans att komma till service, vilket fås på fasta Åland. Före avgång kommer det också en fråga från ÅHS om en patient kan transporteras ut till sin hemkommun. Nu råkar det sig så att hemkommunen och haveristen är på samma ställe, så de frivilliga sjöräddarna inväntar först patient och avgår sedan från Långnäs.
Väl framme så hjälper vi patienten till transporten, för att sedan direkt koppla haveristen till bogserlinan. Returen till Långnäs går bra, om än lite långsammare, totalt ett uppdrag på nästan fyra timmar.
Medlemsservice, patienttransporter, våra frivilliga hjälper till på många sätt, ibland samtidigt
Rescue Krickan 14.14 – 18.00, 20210812

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.