Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (140)    2022 (79)    2023 (6)   

Medlemsassistans

Då vädret varit blåsigt de senaste dagarna och hamnförhållanet och förtöjningarna inte varit de bästa var olyckan framme och båten skadades och sjönk. Svärtan med

Läs mer »

Medlemsassistans

En större fritidsbåt får haveri på kopplingen och tappar framdrivningen och blir drivande ute på en större fjärd. Rescue Stormskär kommer till platsen och kopplar

Läs mer »