Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

2020 (149)    2021 (141)    2022 (80)    2023 (126)    2024 (16)   

Medlemsassistans

När medlemmen lägger ut från en brygga hamnar man på sidan av leden och propellern slår emot en sten. Propeller och drev skadas och för

Läs mer »

Medlemsassistans

Efter att ha stannat vid en sjömack för att fylla på bränsle går motorn inte igång när medlemmen skall starta igen. Båt och besättning förflyttar

Läs mer »

Medlemsassistans

Efter att ha avslutat ett uppdrag blir sjöräddarna vid bryggan kontaktade av en medlem i en segelbåt. Båten har fått haveri på startmotorn och lyckas

Läs mer »